Česká Republika

NÁŠ PŘÍBĚH

Naše jméno je náš příběh.


Dynargie je kombinací dvou slov DYNAMIKY manažera a ENERGIE lidí. My jako manažeři bychom měli udržet dynamiku k dosažení cíle prostřednictvím „eco-friendly“ optimalizace veškeré energie a talentu, který máme uvnitř firmy. Proto je Dynargie ve skutečnosti velmi silný koncept, protože představuje způsob řízení, způsob vedení,ale i způsob života. Je to myšlení celé společnosti. Jak vznikl tento koncept? Díky bohatým zkušenostem našich dvou zakladatelů, Gilberta Serfatya a Philippa Graffa, kteří shromáždili různé profesní zkušenosti, na různých místech světa, z různých průmyslových odvětví a s různými lídry, došli k závěru, že nastal čas k rozvoji lidí a společností tímto - novým přístupem.


Tehdejší leadership byl založen na myšlence, že být manažerem znamená řídit - manažeři měli rozhodovat sami. Bylo tedy na čase poskytnout manažerům alternativy, a v roce 1982 se objevilo silné „Co navrhuješ?“: naslouchání druhým, optimalizování různých pohledů a nápadů. Zrodil se Dynargetický přístup k vedení lidí: sladění těchto dvou způsobů čelících podnikatelským výzvám.


Aby vše dobře fungovalo, měli oba zakladatelé vizi konzistence. K dosažení tohoto cíle bylo hlavním úkolem Dynargie vyvinout kvalitní způsob výuky, který bez ohledu na region jsme vždy schopni dodat ve stejné kvalitě.

Posunout níže:

Ačkoliv implementace nového konceptu probíhala s úspěchem, Dynargie se potýkala s výzvou: manažeři neměli čas a bylo od nich očekáváno, využívání nástrojů Dynargetického Managementu. Proto náš přístup k rozvoji se soustředí na “Jak?” a ne na „Co?“. Nevysvětlujeme, co je to motivace. Ale za to Vás naučíme, „jak“ motivovat zaměstnance.


Naše pobočky naleznete na 3 kontinentech a cílem Dynargie je být velká síť malých kanceláří, a ne malá síť velkých kanceláří, zajišťujících Soft Skills školení. Velkou sítí malých kanceláří Vám jsme schopni zajistit školení stejné kvality se stejným dopadem na zaměstnance bez ohledu na to zemi, kulturu, typ podniku nebo odvětví: stojí za to pracovat s Dynargií!

To je důvod, proč máme jen jednu možnost: být konzistentní v jednoduchosti a s maximální efektivitou, bez ohledu na konkrétní kancelář Dynargie, konzultanta, produkt, metodu. A protože to tak je, naši klienti nás budou vždy doporučovat. To je náš slib! To je naše hodnota!

BÝT NAŠÍM KLIENTEM

Dynargie naleznete na třech kontinentech, v 15 časových zónách a v 11 jazycích, a proto je Vám vždy nablízku. S výhodou multi-národního prostředí zajišťujeme lokální přístup k řešení složitých problémů prostřednictvím jednoduchých řešení.


Můžeme navázat naše zkušenosti na konkrétní situaci každého klienta a firemní kulturu; jsme odborníci, kteří rozvíjí profesionály přinášející Soft Skills projekty, ať už školením, supervizí, koučováním nebo poradenstvím. Náš globální dynergetický přístup zahrnuje individuální návaznost pod dohledem zkušených konzultantů, přinášející již od roku 1982 dlouholeté zkušenosti s řízením týmů pro střední až velké globální společnosti.

BÝT NAŠÍM PARTNEREM

Možná jste po přečtení našeho příběhu inspirováni a chcete být o něco více součástí celosvětového týmu Dynargie a pomoci nám psát budoucnost této společnosti.


Měli byste vědět, že...


Jsme rozšířeni na 3 kontinentech a chceme být velká síť malých kanceláří, a ne malá síť velkých kanceláří, zajišťujících schopnost dodávat Soft Skills projekty kdekoli, bez ohledu na kulturu, typ podniku nebo odvětví, se stejnou mírou konzistence a se stejným dopadem na úroveň klienta. Chceme růst prostřednictvím místních partnerů.
Máte ještě nějaké otázky týkající se připojení k tomuto neuvěřitelnému projektu?

Pomůžeme Vám:

. věříte v Lidskou stránku v podnikání?

. máte podnikatelské myšlení?

. máte odvahu?

. máte pozitivní přístup k životu?

. věříte v sílu empatie?

. máte kontakty k urychlení svého podnikání ve vaší zemi?

. chtěli byste mít své vlastní podnikání denně podporováno týmem kolegů z jiných zemí?

. dáváte přednost “Jak” stylu rozvoje Soft skills, před stylem “Co”?

Pokud jste odpověděli ANO na VŠECHNY tyto otázky, nekontaktujte nás okamžitě. Vážíme si dlouhodobých vztahů, s akcionáři, partnery, zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, se všemi našimi zúčastněnými stranami. Pokud splňujete tato kritéria, prosím odpovězte si znovu na všechny otázky s odstupem několika dnů. A pokud opět zní odpověď ANO téměř na VŠECHNY z nich, pak je čas se na nás obrátit a začít uvažovat o psaní nové kapitoly ve svém podnikatelském životopisu. Odvažte se snít!

CO NÁS
MOTIVUJE?

CO NÁS MOTIVUJE?

Jsme nabíjeni energií pokaždé, když spojíme zkušenosti naší vytvořené sítě ku pomoci jednotlivcům, týmům nebo firmám, získávaje osvědčené behaviorální nástroje k úspěchu.

V CO
VĚŘÍME

NAŠE
HODNOTY

V CO VĚŘÍME

Níže naleznete klíčové hodnoty, kterými se řídíme každý den. Pomáhají nám řešit dilema a komunikovat s našimi klienty i partnery. Pokud hodnotám věří i náš klient, víme, že máme společnou identitu.

NAŠE HODNOTY

ODVAHA:

Čelit skutečnosti s realismem a poctivostí, přiznat chyby, přijmout rozhodnutí. Základní postoj, pokud se chceme rozvíjet a měnit.

"Courage is the ability to thrive, regardless of the obstacles you find along the way, without ever losing yourself and who you are in the process"

Gonçalo Silva, Portugal

EMPATIE

Vžít se na místo jiné osoby vědomým úsilím k pocítění jejich potřeb, jako by byly naše. Postoj pomáhající analyzovat a interpretovat kontext, který nás obklopuje.

"Don´t spend time guessing; invest energy understanding"

João Barbosa, Portugal

KVALITA

Zajištění systematického vyhledávání přísnosti ve všech detailech, v každém okamžiku, se všemi našimi partnery. Zásadní postoj, který podporuje vynikající výsledky.

"To be confident that our delivery is coherent and consistent all over the world"

Cristina Passos, Portugal

POZITIVNÍ POSTOJ

Vytvářet, zlepšovat, myslet dopředu, najít řešení, vidět překážky jako trampolíny (odrazové můstky). Vzpřímený postoj ducha v prostředí vítězné společnosti.

"Always look beyond objections to find solutions. Believe on the potential of people"

Panagiotis Morfis, Greece