Česká Republika

Strategický management v ČJ

Otevřené semináře > Strategický management v ČJ

Strategický management v ČJ

 

Obsah semináře:
 • Quo vadis: kde jsme a co chceme?
 • Expert Team Think Tank
 • Tři fáze strategického myšlení
 • Vize a hodnoty
 • Strategické výzvy
 • Vytvoření strategického rámce (strategy canvas)
 • Příprava vítězné strategie: 5 kroků
 • Strategie ‚Blue Ocean‘
 • Dlouhodobá strategie (Roadmap)
 • Krátkodobá (roční) strategie
 • Kontrola, hodnocení a efektivnost strategie
 
 
Datum: 5. 12. 2018
Konzultant: Jan Habeš 
Místo: Praha 5, Drtinova, Impact Hub
Délka: 1 den
Trvání: 9:00 - 17:00
Cena: 7.000 Kč (+ DPH)
 
Přihlášky a případné dotazy zasílejte: Kateřina Fořtová (katerina.fortova@dynargie.com)

PŘIHLÁŠKA