Česká Republika

Styly vedení lidí & Stakeholder Management v ČJ

Otevřené semináře > Styly vedení lidí & Stakeholder Management v ČJ

Obsah semináře:

 

 • Co se dnes očekává od leadra?
 • Jak vhodně vytvářet a řídit energii při vedení lidí?
 • Jak vybrat a aplikovat vhodný styl vedení podle úrovně připravenosti spolupracovníků?
 • Analýza vlastního stylu vedení.
 • Praktický nácvik základních čtyř stylů vedení.
 • Co je Stakeholeder management?
 • Jak použít zásady Stakeholeder managementu při vedení lidí?
 • Manažerská hra Styly vedení lidí.
 • V ceně kurzu je online dotazník "Leadership style" a jeho analýza.

Cílová skupina: Manažeři, kteří by rádi zlepšili své manažerské a motivační schopnosti

 

Přínos: 

 • Získání důvěry při vedení lidí
 • Zvýšená efektivita a úspora času
 • Zlepšení vztahů v týmu
 • Jednodušší přístup k vedení
 • Šťastnější a produktivnější pracovní týmy

 

Metody: Analýza vlastního stylu vedení, role plays, zpětná vazba a diskuse

Maximální velikost skupiny je 8.

 
Lektor: Pavel Cetkovský
 
Datum: 21.-22.2. 2019
 
Místo konání: Impact Hub Praha, Drtinova 557/10, Praha 5 - Smíchov

Doba trvání: 2 dny

Plán dne: od 9:00 do 17:00

Cena: 14.000 Kč za dva dny (+DPH)
 
V případě zájmu kontaktujte koodinátorku otevřených seminářů: Kateřina Fořtová (katerina.fortova@dynargie.com)
 

PŘIHLÁŠKA